Namen en adressen

Contactgegevens school:

Samenwerkingsschool Brielse Veste
M.H. Trompstraat 24b
3231 XP Brielle
Telefoon: 0181 412086
E-mail: marzena.vandertoorn@edumarevpr.nl
Website: www.brielseveste.nl

Bestuur

Bestuur Onderwijsgroep Edumare

Gemeenlandsedijk Noord 26a
3216 AG Abbenbroek
0181 – 391043

College van Bestuur Edumare

I van Doesburg, voorzitter

Onderwijsbegeleidingsdienst

CED Rijnmond-Zuid
Achterweg 11a
3171 EA Poortugaal
Tel. 010-5032500

School Maatschappelijk Werk

Kwadraad

Tel. 088-9004000

Vertrouwenspersoon

Jeroen Meijboom
j.meijboom@cedgroep.nl
Tel.: 010-4071599

Kindkracht

Dennis Gerits
Bestuurder: SWV Kindkracht
Samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs VPR
Gemeenlandsedijk Noord 26c
3216 AG Abbenbroek
Telefoon: 0181-760901

Centrum voor Jeugd en Gezin

Gooteplein 5b
3232 DA Brielle
088 – 2010000
www.centrumvoorjeugdengezin.nl

Kinderopvang Humankind

www.humankind.nl

Bureau Jeugdzorg Spijkenisse

Oostkade 18
3201 AM Spijkenisse
Telefoon: 0181-625022

Inspectie Onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

info@owinsp.nl

Vragen over onderwijs: 0800 8051

Leerplichtambtenaar

Sharif Alibaks