Hoe ziet onze school er eigenlijk uit?

Wij zijn een samenwerkingsschool en onze kernwaarden zijn Saamhorigheid, Verantwoordelijkheid in een rijke en veilige leeromgeving.

Naast alle juffen en meesters die voor de klas staan zijn er nog meerdere personen aanwezig bij ons op school.

Directeur: Marzena van der Toorn
Regio Directeur: Caroline Stenneken
Kwaliteitscoördinator: Anneke Beukelman
Administratie: Rubina van Dalen
Vertrouwens/Contactpersoon: Natasja Lodder & Sarah van Akkeren
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Erik van der Waal

Tevens zijn er onderwijsassistentes werkzaam in de verschillende groepen.

Aantal leerlingen

Inmiddels zitten er 305 leerlingen bij ons op school. We hebben 14 verschillende groepen.

Schoolgebouw

Onze school is prachtig gelegen aan de voet van de toren van de Catharijnekerk. Tegenover de school is een ruime parkeerplaats voor een 30-tal auto’s. Let op: Er geldt wel éénrichtingsverkeer. Schuin tegenover de school is een groot speelveld. Onze twee gebouwen zitten middels een corridor aan elkaar vast. Het gebouw bestaat uit dertien groepslokalen in de scholen en twee lokalen in het semipermanente gebouw. Dit zit vast aan de school. Tevens heeft de school een teamkamer, een directie- werkruimte, een ib ruimte, een keuken, een gymzaal die ook gebruikt wordt door andere scholen/ verenigingen en een aula die gebruikt wordt voor tal van onderwijskundige activiteiten en speelzaal voor de kleuters. In en rond de school bevinden zich verschillende speelpleinen en een fietsenstalling.